gradinita-spectrum-12Cercetările psihopedagogice arată că primii ani de viaţă reprezintă fundamentul dezvoltării ulterioare a copilului. În această perioadă definitorie a dezvoltării, este absolut necesar sa-i îndrumăm cu dragoste si înţelegere, pentru a pune baze solide încrederii de sine.

Mediul construit cu grijă, metodele educaţionale speciale îi îndeamnă pe copii să exploreze, le stimulează gândirea creativă şi le dezvoltă dragostea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.

Grădiniţa Spectrum dispune de grupe cu număr maxim de 18 copii, ceea ce determină o atenţie deosebită fiecărui copil în parte. Activităţile de învăţare sunt adaptate, în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi gradul de asimilare al acestora, pentru fiecare preşcolar.

Demersul didactic este în conformitate cu programa, activităţile fiind centrate spre dezvoltarea cognitivă, psihomotrică şi senzorială. Metodele folosite în cadrul procesului educativ sunt metode moderne şi interactive care au drept scop motivarea participării copiilor la procesul instructiv-educativ. O bună desfăşurare a acestuia este determinată de prezenţa unui singur cadru didactic la grupă care reprezintă un avantaj deoarece copiii sunt obişnuiţi cu un singur stil de La Grădiniţa Spectrum se pune accent pe relaţia grădiniţă-familie, organizându-se activităţi educative atât şcolare cât şi extraşcolare cu familiile copiilor. Totodată, părinţii sunt informaţi de către educatoare prin intermediul unui raport săptămânal cu privire la activităţile desfăşurate zilnic. De asemenea, în fiecare săptămână educatoarea stabileşte întâlniri cu părinţii pentru a discuta progresul copiilor.

Grădiniţa Spectrum diferă de alte grădiniţe prin faptul că fiecare grupă dispune de câte o îngrijitoare care îi ajută pe copii să-şi dezvolte deprinderile motrice esenţiale. Astfel, copiii dispun de o îngrijire si o siguranţă sporită.

Fiind o şcoală internaţională copiii intră în contact cu tainele unei limbi străine (limba engleză) încă de la grupa mică, predarea făcându-se atât de către un profesor calificat, cât şi de către educatoare.

GRĂDINIȚA
Tip program Interval orar Taxe scolare pentru 2016-2017 Masa
Program scurt 08:00 – 12:30 1900 eur/an 500 eur/an  
Program prelungit 08:00 – 17:00 2200 eur/an 600 eur/an

[pb_gallery image=”19482,19483,19484,19485,19486,19487,19488,19489,19490,19491,” layout=”25x25x25x25″ preloader_enable=”1″ hover_enable=”1″ hover_type=”slide-left-to-right” caption_enable=”0″ description_enable=”0″][/pb_gallery]