Școala Gimnazială Internațională SPECTRUM își propune ca prin activitatea ei să pună temelia unei educații de calitate care să stea la baza dezvoltării armonioase a elevilor și evoluției acestora pe toate planurile.

Școala oferă profesionalism, siguranță afectivă și confort pentru toți elevii și preșcolarii prin:

 • Trei nivele de școlarizare,: nivel preșcolar cu trei grupe ( acreditat), nivel primar, clase pregătitoare și I-IV( acreditat), nivel gimnazial ( autorizat să funcționeze, în curs de acreditare).
 • Număr mic de elevi în clase /grupe ( maxim 18 copii) ce permite o învățare centrată pe elev.
 • Un proces instructiv-educativ bazat pe Curriculum Național.
 • Cadre didactice calificate, cu dorință de perfecționare profesională permanentă, pregătite să folosească metode moderne de învățare.
 • Studiu intensiv al limbii engleze.
 • Posibilitatea de a studia limba turcă la gimnaziu, ca opțional.
 • Studiul unei a doua limbi străine, începând cu clasa a V-a.
 • O evaluare internă (LAT- Level Assesment Test)), cu subiect unic pentru școlile SPECTRUM din țară, menită să indice profesorilor nivelul de cunoștințe deținut de elevi și reglarea strategiei didactice în funcție de aceste rezultate.
 • Ore de studiu împreună cu învățătorul clasei, în cadrul cărora elevii își pot efectua parțial temele.
 • O gamă de opționale în conformitate cu cerințele actuale ale societății.
 • Ore de consiliere pentru părinți și elevi.
 • Prezența unui psiholog școlar care sprijină profesorii în formarea armonioasă a copiilor.
 • O ofertă variată de cluburi, menite să valorifice și să dezvolte talentele elevilor.
 • Existența unui club de ROBOTIX sub îndrumare profesională.
 • O gamă largă de activități extrașcolare și extracurriculare ce pot oferi elevilor contexte noi de învățare.
 • Activități diverse în cadrul unor proiecte și parteneriate.
 • Sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor paramentri înalți de siguranță pentru elevi.
 • O clădire modernă cu patru nivele, situată în centrul orașului, cu parcare proprie și spațiu verde, în care elevii se pot juca în pauze.
 • Teren de sport pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport sau a unor jocuri sportive.
 • Sală de sport, în incinta clădirii.
 • Săli de clasă spațioase, laboratoare și cabinete dotate cu laptop/PC cu conexiune la internet, videoproiector, table magnetice și interactive.
 • Bibliotecă și sală de lectură.
 • Sală de mese și cantină proprie ce permite pregătirea unor mese sănătoase, în condiții corespunzătoare de igienă.
 • Cabinet medical cu asistentă medicală prezentă pe tot parcursul programului elevilor.
 • Pază asigurată de o firmă specializată pe întreaga durată a zilei, pentru întreg campusul școlar.

 

 

Toate acestea fac din Școala Gimnazială Internațională SPECTRUM un spațiu propice desfășurării în cele mai bune condiții a procesului instructiv-educativ.[pb_builder]

Share
Share