REGULAMENT INTERN

Prezentul regulament contine norme privind organizarea si functionarea Scolii Spectrum Iasi, în conformitate cu:

Legea educatiei nationale nr.1/2011
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014;
Legea 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii;
Legea nr. 53/24.01.2007 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
OMECT nr.1409/ 20.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar.
NOTĂ : Intreg personalul scolii (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), elevii şi părinţii (reprezentanţii legali) au obligatia să-şi însuşească şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat de ministrul Educaţiei şi Cercetării prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, precum şi prevederile prezentului regulament de ordine interioară (R.O.I.).

Intregul regulament poate fi accesat urmând acest link.[pb_builder]

Share
Share