Şcoala Internaţională Gimnazială Spectrum Iaşi
Înfiinţată în anul 2010, face parte din Grupul de Instituţii de Învăţământ Lumina.
La Şcoala Internaţională Gimnazială Spectrum Iaşi se studiază toate disciplinele Curriculum-ului Naţional, completat de o activitate zilnică de limba engleză. Obiectivul şcolii este de a oferi un mediu propice dezvoltării personalităţii elevilor, respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecăruia. Principala misiune a instituţiei noastre este de a oferi învăţământ de calitate la cele mai înalte standarde, de a-i pregăti pe copii pentru viaţă, pentru cerinţele şi provocările viitorului. Toate acestea se realizează printr-o abordare modernă, care are la bază:
• folosirea unor metode şi mijloace moderne de învăţământ,
• programe de pregătire intensivă pentru elevii capabili de performanţe înalte,
• programe de pregătire suplimentară pentru elevii cu progres şcolar lent,
• lucrul pe grupe mici şi învăţarea prin cooperare,
• valorificarea inteligenţelor multiple,
• dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor şi a unor abilităţi de lucru individual,
• cultivarea spiritului de iniţiativă, spontaneitate, independenţa gândirii, motivaţia
• creativă, libertatea de exprimare,
• participarea tuturor elevilor la cluburi opţionale,
• implicarea elevilor în diverse activităţi extraşcolare,
• program after-school.

[pb_builder]